PRO RTG

Profil centra

PRO RTG

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie – počítačová tomografia, RTG a USG vyšetrenia. Skúsený zdravotnícky tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najkvalitnejšie prístrojové vybavenie.

 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.
PRO RTG logo

Vyšetrenie na prístroji počítačovej tomografie (CT)

Na pracovisku využívame najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO, ktoré Poskytuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia pomocou automatického programu DoseRight ACS.

Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

 • parenchým mozgu
 • prínosové dutiny
 • orbity
 • oblasť stredného ucha
 • štruktúra a patomorfologické zmeny skeletu

patomorfologické zmeny v oblasti krku

patomorfologické zmeny pľúcneho parenchýmu a mediastina

 • patomorfologické zmeny v parenchýmových orgánoch v dutine brušnej a v malej panve
 • hodnotenie močového mechúra
 • hodnotenie cievnych štruktúr
 • hodnotenie lymfatického systému
 • hodnotenie kostných štruktúr stavcov
 • patomorfologické zmeny na jednotlivých medzistavcových platničkách v rôznych lokalitách celej chrbtice

patomorfologické zmeny svalových štruktúr

PRO RTG
 • Technológia prístroja s funkciou EVOEYE odstraňuje aj nežiadúci obrazový šum u pacientov s vyššou telesnou hmotnosťou.
 • Pri pacientoch, ktorí majú v skelete, alebo v mäkkých častiach kovový materiál, bude možné eliminovať nežiadúce artefakty pomocou programu MAR.
 • U pacientov s cievnymi ochoreniami budú efektívnejšie hodnotiteľné stenózy na cievnom systéme pomocou funkcie AVA Stenosis.

Ultrazvuk – sonografia – ultrasonografia

USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips Affiniti 30 Circular Edition a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľné o 3D.

V spolupráci s multifrekvenčnými lineárnymi a radiálnymi sondami prístroje vykonávajú všetky výpočtové funkcie, ako napríklad vzdialenosť, plocha, objem, uhol a pri dopplerovskom vyšetrení rýchlosť prúdenia krvi v cievach. Stáva sa tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

 • patomorfologické zmeny štítnej žľazy
 • patomorfologické zmeny lymfatického tkaniva
 • patomorfologické zmeny mäkkých častí v oblasti krku
 • zhodnotenie pleurálneho výpotku s možnosťou jeho punkcie
 • USG vyšetrenia prsníkov
 • zhodnotenie patomorfologických zmien orgánov brušnej dutiny a malej panvy
 • dôkaz prítomnosti tekutej kolekcie v brušnej dutine a v malej panve
 • veľkosť a postmikačné reziduum močového mechúra
 • hodnotenie patomorfologických zmien svalových štruktúr a úponov šliach
 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti krku
 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti dolných a horných končatín
 • dopplerovské vyšetrenie abdominálnych ciev

Vyšetrenie na rádiografickom-skiagrafickom (röntgenovom) zariadení

Využívame najnovšie, plne priamo digitalizované röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX  Impact, ktoré umožňuje všetky rutinné vyšetrenia pacientov ležiacich na stole, sediacich alebo stojacich. Je vhodný pre široký rozsah skiagrafických vyšetrení, od  vyšetrenia lebky, hrudníku, brucha, chrbtice a panvy až po skelet končatín. MULTIX  Impact  poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a zároveň najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

Na skiagrafickom pracovisku vykonávame vyšetrenia:
V oblasti skeletu

 • lebka
 • chrbtica
 • rebrá
 • skelet horných a dolných končatín
 • panva

Natívne snímky brucha v stoji a v ľahu

PRO RTG

Tím PRO RTG

Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého zdravotníckeho personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Romana Parimuchu.

MUDr. Roman Parimucha, PhD.

Vedúci lekár

MUDr. Peter Baďura

Lekár

MUDr. Simona Odlerová

Lekárka

Hedviga Hrutková

Rádiologická technička

Bc. Ida Angelovičová

Rádiologická technička

Bc. Beáta Ďurkovská

Rádiologická technička

Dagmar Kubicová

Rádiologická technička

Slavomíra Parimuchová​

Zdravotná sestra

Skúsenosti našich pacientov

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z nášho pracoviska PRO RTG

Žiadanky na vyšetrenia

Žiadanka na vyšetrenie počítačovou tomografiou CT a Žiadanka na RTG a Sonografické vyšetrenie

Žiadanka na vyšetrenie počítačovou tomografiou CT

Žiadanka na RTG a Sonografické vyšetrenie

Cenník výkonov pre samoplatcov

UPOZORNENIE: od 16.6.2022 platí NOVÝ cenník pre samoplatcov

Informácia pre pacientov

Výsledky vyšetrenia, ktoré dnes podstúpite, budú poskytnuté lekárovi, ktorý zadal požiadavku na toto vyšetrenie. Okrem toho ich môžete mať neustále k dispozícii na portáli www.eradiologia.sk, kde si ich môžete prezrieť, stiahnuť, vytlačiť či poskytnúť na účely urýchlenia a zjednodušenia poskytnutia ďalšej zdravotnej starostlivosti inému ošetrujúcemu lekárovi. Podmienkou úspešného využívania služby je zadanie mobilného telefónneho čísla pri vyšetrení absolvovanom na ktoromkoľvek zo siete pripojených rádiologických pracovísk.

Pre viac informácii navštívte portál www.eradiologia.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Pro Diagnostic Group a.s., so sídlom: Nivy Tower – administratívna budova B2, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B.

Pracovisko má uzatvorený zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Dôvera, Union).

Kontakt

Pro RTG s. r. o.
Poliklinika Mýtna 5 – 2. poschodie
811 07 Bratislava

PLATBA KARTOU NIE JE MOŽNÁ!

Parkovanie pri poliklinike je vzhľadom na zmenu parkovacieho systému spoplatnené podľa tarifného systému Starého mesta.
 
Popis RTG sn. je vydávaný do 5 pracovných dní.

Telefón

Tel.: +421 2 5249 9446
Mob.: +421 915 865 355

E-mail

info@prortg.sk

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

Pondelok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Utorok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Streda  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Štvrtok  7.00 – 13.00 a 15.30 – 17.00 (len objednaní pacienti)
Piatok  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (administratíva)

Ordinačné hodiny počas prázdnin (júl – august)

Pondelok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Utorok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Streda  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Štvrtok  7.00 – 13.30 a 13.30 – 14.30 (len objednaní pacienti)
Piatok  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (administratíva)

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pro RTG, s.r.o. (ďalej „prevádzkovateľ“) Prevádzkovateľ ako neštátne zdravotnícke zariadenie, ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie – počítačová tomografia, RTG a USG vyšetrenia.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

 

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Pro RTG s.r.o.
Mýtna 5, 811 07  Bratislava
35 904 801   

 

 

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie.

 1. Žiadanka na CT vyšetrenie https://www.eradiologia.sk/form/complete/2/
 2. Žiadanka na RTG a SONO vyšetrenie https://www.eradiologia.sk/form/complete/3/
 
 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 1. Žiadanka na CT, RTG a SONO vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č., poisťovňa
 • Lekár: titul pred menom, meno, priezvisko, kód lekára, kód pracoviska,
 • Špecifikácia vyšetrenia
 • Kód diagnózy

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
 

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 2. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 3. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 4. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220.

 

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

 

Vážení pacienti,

od 1. júla 2024 bude k vyšetreniu poskytnuté CD len na vyžiadanie, spoplatnené sumou 5 EUR.

Ponúkame Vám však ONLINE portál www.ERADIOLOGIA.sk, kde nájdete všetky svoje nálezy (snímky aj popis), hneď po popísaní rádiológom.

Rovnako ako vy sa k nim na portáli www.ERADIOLOGIA.sk dostane aj Váš odosielajúci lekár.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Pro RTG