TEL.: +421 2 5249 9446

CT - RTG - SONO

Profil centra PRO RTG

prortg

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie – počítačová tomografia, RTG a USG vyšetrenia. Skúsený zdravotnícky tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najkvalitnejšie prístrojové vybavenie.

 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Vyšetrenie na prístroji počítačovej tomografie (CT)

Na pracovisku využívame najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO. Poskytuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia pomocou automatického programu DoseRight ACS. Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

CT v oblasti hlavy

 • parenchým mozgu
 • prínosové dutiny
 • orbity
 • oblasť stredného ucha
 • štruktúra a patomorfologické zmeny skeletu
 • CT v oblasti krku

 • patomorfologické zmeny v oblasti krku
 • CT hrudníka

 • patomorfologické zmeny pľúcneho parenchýmu a mediastina
 • CT abdomenu a malej panvy

 • patomorfologické zmeny v parenchýmových orgánoch v dutine brušnej a v malej panve
 • hodnotenie močového mechúra
 • hodnotenie cievnych štruktúr
 • hodnotenie lymfatického systému
 • CT chrbtice

 • hodnotenie kostných štruktúr stavcov
 • patomorfologické zmeny na jednotlivých medzistavcových platničkách v rôznych lokalitách celej chrbtice
 • CT mäkkých častí

 • patomorfologické zmeny svalových štruktúr
 • Technológia prístroja s funkciou EVOEYE odstraňuje aj nežiadúci obrazový šum u pacientov s vyššou telesnou hmotnosťou.
 • Pri pacientoch, ktorí majú v skelete, alebo v mäkkých častiach kovový materiál, bude možné eliminovať nežiadúce artefakty pomocou programu MAR.
 • U pacientov s cievnymi ochoreniami budú efektívnejšie hodnotiteľné stenózy na cievnom systéme pomocou funkcie AVA Stenosis.
 • Ultrazvuk – Sonografia – Ultrasonografia

  USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips CLEAR VUE 550 a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľný o 3D. V spolupráci s multifrekvenčnými lineárnymi a radiálnymi sondami prístroje vykonávajú všetky výpočtové funkcie, ako napríklad vzdialenosť, plocha, objem, uhol a pri dopplerovskom vyšetrení rýchlosť prúdenia krvi v cievach. Stáva sa tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

  USG krku

 • patomorfologické zmeny štítnej žľazy
 • patomorfologické zmeny lymfatického tkaniva
 • patomorfologické zmeny mäkkých častí v oblasti krku
 • USG hrudníka

 • zhodnotenie pleurálneho výpotku s možnosťou jeho punkcie
 • USG vyšetrenia prsníkov
 • USG abdomenu a malej panvy

 • zhodnotenie patomorfologických zmien orgánov brušnej dutiny a malej panvy
 • dôkaz prítomnosti tekutej kolekcie v brušnej dutine a v malej panve
 • veľkosť a postmikačné reziduum močového mechúra
 • USG mäkkých častí

 • hodnotenie patomorfologických zmien svalových štruktúr a úponov šliach
 • USG Doppler

 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti krku
 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti dolných a horných končatín
 • dopplerovské vyšetrenie abdominálnych ciev
 • Vyšetrenie na rádiografickom-skiagrafickom (röntgenovom) zariadení

  Pracovisko Pro RTG využíva najnovšie, plne priamo digitalizované röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX  Impact.  Zariadenie umožňuje všetky rutinné vyšetrenia pacientov ležiacich na stole, sediacich alebo stojacich. Je vhodný pre široký rozsah skiagrafických vyšetrení, od  vyšetrenia lebky, hrudníku, brucha, chrbtice a panvy až po skelet končatín. MULTIX  Impact  poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a zároveň najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

  Na skiagrafickom pracovisku vykonávame vyšetrenia:V oblasti skeletu

 • lebka
 • chrbtica
 • rebrá
 • skelet horných a dolných končatín
 • panva
 • Natívne snímky brucha v stoji a v ľahu

  Náš tím

  Pracovisko vybavené modernou technológiou poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiodiagnostiky. Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého zdravotníckeho personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Romana Parimuchu.

  Ordinačné hodiny

  Z technických príčin dňa 8.10.2021 nevykonávame RTG snímky.
  Ordinačné hodiny
  DeňOrdinačné hodinyAdministratíva a sanitačná práca
  Pondelok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Utorok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Streda:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Štvrtok:7.00 – 15.3015.30 – 17.00 (len objednaní pacienti)
  Piatok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Ordinačné hodiny počas prázdnin (júl - august)
  DeňOrdinačné hodinyAdministratíva a sanitačná práca
  Pondelok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Utorok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Streda:7.00 – 13.0013.00 – 13.30
  Štvrtok:7.00 – 13.3013.30 – 14.30 (len objednaní pacienti)
  Piatok:7.00 – 13.0013.00 – 13.30

  Žiadanky na vyšetrenia


  Žiadanka na vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT)

  Formát MS Word na vyplnenie v počítači : DOCFormát pre Adobe Reader pre vytlačenie a vypísanie rukou : PDFON-LINE žiadanka cez portál ERADIOLOGIA.SK

  Žiadanka na RTG a sonografické vyšetrenie

  Formát MS Word na vyplnenie v počítači : DOCFormát pre Adobe Reader pre vytlačenie a vypísanie rukou : PDFON-LINE žiadanka cez portál ERADIOLOGIA.SK

  Platba kartou NIE JE možná.