PRO RTG

Profil centra

PRO RTG

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie – počítačová tomografia, RTG a USG vyšetrenia. Skúsený zdravotnícky tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najkvalitnejšie prístrojové vybavenie.

 • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
 • zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.
PRO RTG logo

Vyšetrenie na prístroji počítačovej tomografie (CT)

Na pracovisku využívame najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO, ktoré Poskytuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia pomocou automatického programu DoseRight ACS.

Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

 • parenchým mozgu
 • prínosové dutiny
 • orbity
 • oblasť stredného ucha
 • štruktúra a patomorfologické zmeny skeletu

patomorfologické zmeny v oblasti krku

patomorfologické zmeny pľúcneho parenchýmu a mediastina

 • patomorfologické zmeny v parenchýmových orgánoch v dutine brušnej a v malej panve
 • hodnotenie močového mechúra
 • hodnotenie cievnych štruktúr
 • hodnotenie lymfatického systému
 • hodnotenie kostných štruktúr stavcov
 • patomorfologické zmeny na jednotlivých medzistavcových platničkách v rôznych lokalitách celej chrbtice

patomorfologické zmeny svalových štruktúr

PRO RTG
 • Technológia prístroja s funkciou EVOEYE odstraňuje aj nežiadúci obrazový šum u pacientov s vyššou telesnou hmotnosťou.
 • Pri pacientoch, ktorí majú v skelete, alebo v mäkkých častiach kovový materiál, bude možné eliminovať nežiadúce artefakty pomocou programu MAR.
 • U pacientov s cievnymi ochoreniami budú efektívnejšie hodnotiteľné stenózy na cievnom systéme pomocou funkcie AVA Stenosis.

Ultrazvuk – sonografia – ultrasonografia

USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips Affiniti 30 Circular Edition a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľné o 3D.

V spolupráci s multifrekvenčnými lineárnymi a radiálnymi sondami prístroje vykonávajú všetky výpočtové funkcie, ako napríklad vzdialenosť, plocha, objem, uhol a pri dopplerovskom vyšetrení rýchlosť prúdenia krvi v cievach. Stáva sa tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

 • patomorfologické zmeny štítnej žľazy
 • patomorfologické zmeny lymfatického tkaniva
 • patomorfologické zmeny mäkkých častí v oblasti krku
 • zhodnotenie pleurálneho výpotku s možnosťou jeho punkcie
 • USG vyšetrenia prsníkov
 • zhodnotenie patomorfologických zmien orgánov brušnej dutiny a malej panvy
 • dôkaz prítomnosti tekutej kolekcie v brušnej dutine a v malej panve
 • veľkosť a postmikačné reziduum močového mechúra
 • hodnotenie patomorfologických zmien svalových štruktúr a úponov šliach
 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti krku
 • dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti dolných a horných končatín
 • dopplerovské vyšetrenie abdominálnych ciev

Vyšetrenie na rádiografickom-skiagrafickom (röntgenovom) zariadení

Využívame najnovšie, plne priamo digitalizované röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX  Impact, ktoré umožňuje všetky rutinné vyšetrenia pacientov ležiacich na stole, sediacich alebo stojacich. Je vhodný pre široký rozsah skiagrafických vyšetrení, od  vyšetrenia lebky, hrudníku, brucha, chrbtice a panvy až po skelet končatín. MULTIX  Impact  poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a zároveň najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

Na skiagrafickom pracovisku vykonávame vyšetrenia:
V oblasti skeletu

 • lebka
 • chrbtica
 • rebrá
 • skelet horných a dolných končatín
 • panva

Natívne snímky brucha v stoji a v ľahu

PRO RTG

Tím PRO RTG

Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého zdravotníckeho personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Romana Parimuchu.

MUDr. Roman Parimucha, PhD.

Vedúci lekár

MUDr. Peter Baďura

Lekár

MUDr. Simona Odlerová

Lekárka

Hedviga Hrutková

Rádiologická technička

Bc. Ida Angelovičová

Rádiologická technička

Ľudmila Búranová

Rádiologická technička

Dagmar Kubicová

Rádiologická technička

Slavomíra Parimuchová​

Zdravotná sestra

Skúsenosti našich pacientov

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z nášho pracoviska PRO RTG

Žiadanky na vyšetrenia

Žiadanka na vyšetrenie počítačovou tomografiou CT a Žiadanka na RTG a Sonografické vyšetrenie

Žiadanka na vyšetrenie počítačovou tomografiou CT

Žiadanka na RTG a Sonografické vyšetrenie

Cenník výkonov pre samoplatcov

UPOZORNENIE: od 16.6.2022 platí NOVÝ cenník pre samoplatcov

Kontakt

Pro RTG s. r. o.
Poliklinika Mýtna 5 – 2. poschodie
811 07 Bratislava

PLATBA KARTOU NIE JE MOŽNÁ!

Parkovanie pri poliklinike je vzhľadom na zmenu parkovacieho systému spoplatnené podľa tarifného systému Starého mesta.
 
Popis RTG sn. je vydávaný do 3 pracovných dní.

Telefón

Tel.: +421 2 5249 9446

E-mail

info@prortg.sk

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

Pondelok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Utorok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Streda  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Štvrtok  7.00 – 13.00 a 15.30 – 17.00 (len objednaní pacienti)
Piatok  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (administratíva)

Ordinačné hodiny počas prázdnin (júl – august)

Pondelok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Utorok  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Streda  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (administratíva)
Štvrtok  7.00 – 13.30 a 13.30 – 14.30 (len objednaní pacienti)
Piatok  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (administratíva)